menusearch
hogoogi.ir

دعاوی شهرداری

header
یکشنبه دوازدهم آبان ۹۸
(0)
(2)
دعاوی شهرداری

دعاوی شهرداری

حتما سروکار شما به شهرداری افتاده است اگر فعال حوزه ملک و ساختمان هم نباشید حداقل برای پرداخت صورتحساب های سالیانه باید از اطلاعات و قوانین و مقررات شهرداری اندکی هم بلد باشین. امروز آشنایی با قوانین شهرسازی برای مالکین و سازنده ها امری اجتناب ناپذیر تلقی میشه به خصوص وقتی پای منازعه و چالش هم در میون باشه.در این نوشته ابتدا به مهمترین دغدغه مخاطبین در خصوص ماده ۱۰۰ شهرداری میپردازیم و سپس به بررسی مجموعه پرسش های مردم در مورد دعاوی شهرداری میپردازیم.امیدواریم مورد رضایت شما قرار بگیره. تخلفات ساختمانی ماده صد رادر یک نگاه می‌توان اینگونه تقسیم بندی نمود:

۱- احداث بنا بدون پروانه خواه با رعایت اصول بهداشتی و فنی وشهری ویا بدون رعایت اصول بهداشتی وفنی وشهر ی.

۲- احداث بنا مازاد بر پروانه در اراضی مسکونی یا تجاری یا اداری وخدماتی وصنعتی.

۳- عدم احداث پارکینگ ویاغیر قابل استفاده بدون پارکینگ بدون قابلی ت اصلاح ان

۴- تجاوز به معابر شهر وعدم رعایت استحکام بنا وعدم رعایت اصول فنی شهرسازی.

۵- احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه در اراضی مسکونی یا تجاری یا صنعتی یا اداری

۶- احداث بالکن در مغازه

۷- تغییر کاربری از مسکونی به تجاری یا اداری

۸- حفاری و اقدام عمرانی بر خلاف اصول وضوابط شهرسازی

۹- تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی ی ا تجاری یا اداری

۱۰- احداث بنا مازاد بر تراکم

۱۱- تغییر کاربری انباری به مسکونی یا تجاری

۱۲- تغییر کاربری تبدیل پیلوت به انباری و یا تجاری یا اداری

۱۳- کاهش پاسیو تبدیل به مسکونی

۱۴- عدم رعایت ارتفاع در اماکن تجاری یا پیلوت

۱۵- تفکیک ساختمان بر خلاف پروانه وتبدیل آن به قطعات زیر حد نصاب شهری ویا احداث دیوار حائل. در اینموارد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی که بنام کمیسیون ماده صد شناخته می‌شود که مرکب از نماینده وزارت کشور وقوه قضائیه یکی از اعضاء شورای شهر است مطرح می‌شود و به ذینفع اخطار داده می‌شود تا ظرف ۱۰ روز پاسخ خود را کتبا به کمیسیون ارسال نماید.

کمیسیون ظرف یکماه پس از پایان مهلت کمیسیون با حضور نماینده شهرداری وارد رسیدگی می‌شود اتخاذ تصمیم می‌نماید.شهرداری مکلف است در اینموارد از ادامه ساخت وساز جلوگیری بعمل آورد. چنانچه تصمیم کمیسیون دائر بر تخریب تمام یا قسمتی از ساختمان باشد مهلتی دو ماه تعیین می‌کند. شهرداری این تصمیم را به مالک ابلاغ می‌نماید واگر مالک اقدام ننمود شهرداری راساً اقدام وهزینه را از مالک وصول خواهد نمود. کمیسیون در صورتی که بنای زاید بر مساحت زیربنا در حوزه مسکونی باشد می‌تواند در صورت عدم ضرروت قلع بنا جریمه ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده محاسبه ووصول نماید جریمه مذکور نباید از حداقل یک دوم کمتر واز ۳برابر ارزش معاملاتی ساختمان(درمورداملاک با استفاده تجاری و اداری وصنعتی این حداقل ۲بربروحداکثر ۴ برابر است) برای هرمتر مکعب اضافه تر باشد. اگر مالک از اجرای رای جریمه امتناع نماید در اینصورت شهردایر پرونده را مجدداً به کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رای بر تخریب را می‌نماید.وکمیسیون نیز رای بر تخریب صادرخواهد کرد.

چنانچه بنای احداثی بدون پروانه باشد هنگامی که اصول شهرسازی وفنی وبهداشتی رعایت شده است کمیسیون رای به اخذ جریمه ای به ازای هر متر مربع بنای احداثی بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی رای صادر نماید در اینصورت مجوز پایانکار نیز داده می‌شود. در مورد عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن کمیسیون می‌تواند رای بر دریافت جریمه متناسب با موقعیت محلی واستفاده از فضای پارکینگ حداقل یک برابر وحداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بیم رفه پارکینگ صادر نماید. در مورد تجاوز به معابر نیز مالکی موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان وطرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. با ید توجه داشت آرا صادره از سوی کمیسیون ماه صد شهرداری پس از ابلاغ ۱۰ قابل اعتراض در کمیسیون دیگری با اعضای جدید خواهد بود .رای کمیسیون اخیر الذکر قطعی است. قابل ذکر است ملاک وماخذ تعیین جرائم ساختمانی زمان وقوع تخلف است نا زمان صدور رای یا زمان طرح پرونده در کمیسیون یا وصول جرائم. چنانچه ذینفع باز به نظر کمیسیون ها اعتراض داشته باشد باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و این در صورتی است که شهرداری به اجرای رای صادره ادامه خواهد داد مگر از سوی دیوان عدالت اداری رای مبنی بر دستور موقت صادر شده باشد. کمیسیون تبصره ۲ بند۳ماده ۹۹مستقر در شهرداری:

چنانچه شخصی بخواهد در خارج از قلمرو محدوده قانونی شهر عملیات ساختمانی و یا تاسیسات عمومی وخدماتی احئداث ناید باید مجوز قانونی اخذ نماید والا توسط فرمانداری یابخشداری موضوع در کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری مطرح و کمیسیون به تخلفات رسیدگی می‌نماید. اعضای این کمیسیون عبارتند از:

نماینده وزارت کشور نماینده قوه قضائیه نماینده وزارت مسکن و شهرسازی توجه د اشته باشید این کمیسیون در استانداری تشکیل می‌شود. تصمیمات این کمیسیون به دو صورت رای بر قلع بنا واخذ جریمه معال۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی خواهد بود. باید دانست آرا این کمیسیون قطعی ولازم اجرا است لکن معترض می‌تواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید.

 

 

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری: پرداخت عوارض از اصول غیر قابل انکار زندگی شهریاست این کمیسیون بر این مبنا است که هر گونه اختلاف را بین پرداخت کننده عوارض و شهرداری بر طرف نماید. این کمیسیون مرکب از اعضای زیر است:

نماینده وزارت کشور نماینده قو قضائیه نماینده شورای شهر این کمیسیون در شهرداری تشکیل می‌شود.وتصیمات آن قطعی است واداره ثبت اسناد محل مکلف به اجرای آن خواهد بود .باید توجه داشت رای کمیسیون ماده۷۷قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

سوال: بنده میخوام یک مغازه خریداری کنم .ولی چند مشکل وجود داره : مالک کنونی مغازه با مبایعه نامه خریده و الان میخواهد با همون مبایعه نامه به ما بفروشد. به علت اینکه ساختمان و ۳ باب مغازه که در زیر ساختمان نوساز ساخته شده است و عقب نشینی کرده،مشکل احتمالی ماده صدهم دارد. به این معنی که این ملک کلآ عقب نشینی کرده ولی مغازه های جلوی این ملک تخریب نکرده و با مالک ساختمان به تفاهم نرسیده (مغازه جلوی این ساختمان و مغازه به گفته ی مالک دارای حق کسب و پیشه هستند و صاحب اصلی فوت شده و وارثین به تفاهم نمیرسند )و مشکل کمی پیچیده شده. در ضمن با پیگیری بنهده متوجه شدم که کمی مشکلات ماده صد دارد به جز تخریب ملک جلویش .یعنی مشکلاتبی مثل درب اسانسور. نیم طبقه تجاری. تجاری به راه پله. خواهشن راهنمایی کنید که مشکلات این ملک در صورت خرید بنده حل میشود یا پیچیده است و غیر غابل حل ؟ چقدر زمان میبرد تا سند بدهند ؟.

مالک اصلی ساختمان و مالک مبایعه نامه ای مغازه ادعا میکنند که مشکلات به زودی رفع و سند تا ۴ ماه اینده داده میشود .بنده باید چه کار کنم و از کجا تحقیق کنم که مشکل ساز نشه این ملک ؟؟خواهشمندم بنده رو راهنمایی .خواهشمندم بنده رو راهنمایی کنید.

اینگونه خرید و فروش ها که سند هنوز تنظیم نشده است و در خصوص ماده ۱۰۰ و مشکل در خصوص شهرداری بابت عقب نشینی دارد تا زمان تنظیم سند ممکن است زمان زیادی را طلب کند آنهم در مواردی سند نیز صادر نخواهد شد و ممکن است مجددا فروشنده شما با فروشنده قبلی با مشکل مواجه شوند.

سوال: بنده ساکن بلوک شرقی از ساختمانی شرقی غربی هستم که تنها یک سمت شرق دارای نورگیر و هوا خور دارم. به تازگی در کوچه پشتی که ما مشرف به ان هستیم به علت احداث بن بست فرعی ساختمانی شمالی جنوبی در حال هحداث است که پهلوی ساختمان مماس با نور گیر بنده است. از خدمت شما عاجلانه سوال داشتم که ایا حق اعتراض و اقدام قانونی دارم یا خیر .؟ ممنون.

در صورتیکه شهرداری منطقه مزبور مجوز لازم برای ساخت را به ایشان داده باشد و مطابق با قوانین و ضوابط ساخت باشد قابل اعتراض نخواهد بود.

سوال: اینجانب مالک یک ملک به همراه یک باب مغازه بوده که سرقفلی مغازه قبلا واگذار شده است، حال می‌خواهم از طریق شهرداری پروانه تخریب و نوسازی بگیرم تا بتوانم حکم تخلیه مغازه را بگیریم، همچنین ملک بنده دارای یک اتاق احداث شده بدون مجوز هم بوده که حکم تخریب کمیسیون ماده صد دارد. حال که من قصد تخریب کل ملک را دارم اتاق مربوطه نیز خودبخود تخریب خواهد شد اما شهرداری از صدور پروانه تخریب و نوسازی خودداری نموده و دلیل این امر را صرفا شاکی بودن مستاجر مغازه اعلام نموده است، حال در این شرایط تکلیف چیست و چگونه می‌توانم پروانه ساخت بگیرم؟ شما نمیتوانید مالک سرقفلی را تخلیه کنید و برای ساخت و ساز اقدام کنید و تنها اقدامی که میتوانید انجام دهید ابنست که یا رضایت ایشان را جلب کنید و حق سرقفلی ایشان را خریداری کنید و یا با حکم دادگاه پس از نوسازی مغازه را به ایشان تحویل بدهید

سوال: منزل ما در فرعی در یک بن بست قرار دارد.یک طبقه اضافه ساختیم و با پرداخت جریمه به ماده صد مشکل حل شد.الان هم یک متر تراس اضافه کردیم به هر دو طبقه ساخت.البته ازدو همسایه کنار و روبرو رضایت محضری داریم.ایا حکم ما تخریب یا جریمه میشود؟اگر جریمه چه میزان؟

اگر اضافه ساخت شما جریمه ای داشته باشد میزان آن را شهرداری تعیین خواهد کرد و فرد دیگری نمیتواند مشخص کند که چه میزان جریمه ای باید پرداخت شود.

سوال: در آپارتمان من یک حیاط خلوت ۱۱ متری وجود دارد که برای ورود به آن باید از اتاق خواب گذشت این حیاط مشاع برای دیگر ساکنین قابل دسترس نیست و برای ورود به آن باید از واحد من بگذرند .حیاط خلوت مذکور دائمآ براثر فضولات پرندگان و باد و باران کثیف میشود و جهت برطرف شدن این مشکل سقف آن را با ایرانیت پوشانده ام با توجه به اینکه هیچکدام از همسایه های این مجتمع و مجتمع کناری با این کار مشکلی نداشتند اینکار انجام شده الان یک همسایه هست که ملک شخصی داره و حیاط خلوت من دیوار به دیوار حیاط ایشان است و هیچ مزاحمتی برای ایشان ندارد اقدام به شکایت کرده ایا این امر امکان دارد که ایشان بتوانند برای برداشتن سقف کاری بکنند؟

با توجه به این بند آیین نامه شهرداری نورگيري که پايين ساختمان و معمولا بصورت حياط خلوت است، زماني که در اختياز يکي از واحدها قرار گرفته باشد اگر تا ارتفاع واحد مورد نظر با سقف کاذب پوشانده شود از اين لحاظ که مزاحمتي براي ساير واحدها ايجاد نميکند، منع قانوني ندارد.

این مطلب را از دست ندهید: الزام به تنظیم سند رسمی بله شکایت ایشان به استناد با این آئین نامه نتیجه ای در بر نخواهد داشت و در صورتیکه کارشناس دادگستری نیز رویت کند نظرشان همین خواهد بود.

سوال: ما اپارتمانمونو به دکل شرکت رایتل اجاره دادیم ! و دکل حدود ۶ متره و نصب شده ! حالا تعدادی از همسایگان بغلی ساختمان از ما در شهرداری شکایت کردن به نظر شما چه رایی داده میشه ? جریمه برای ما یا شرکت ویا برداشتن دکل???? و سوال دوم اینکه شرکت یه سایه بانم برا تجهیزات زده که مامور شهرداری اومده اونو متر زده!! ممنون میشم از کمکتون دلیل شکایت همسایگان از نصب دکل توسط شما چه بوده است؟

در صورتیکه برای همسایگان مزاحمتی ایجاد شده باشد باید برای رفع مزاحمت اقدام کنید.

سوال: بنده در سال ۹۴ یک واحد مسکونی از یک مجتمع مسکونی ۸ واحدی را خریداری کردم. مالک قبلی بنده در سال ۹۰با سایر مالکین رضایت نامه ای منبی بر تغییر کاربری سایر واحدها از واحد مسکونی به تجاری داده بودند. در سال ۹۵ واحد همکف اقدام به فروش واحد خود به شخص دیگری کردند و این شخص جدید بدون مراجعه با مالکین جدید و تنها با استناد به رضایت نامه قبلی اقدام به تجاری گردن واحد مسکونی خود از طریق شهرداری کرده است. آیا امکان شکایت از این فرد در مراجعه قانونی یا شهرداری وجود دارد یا خیر؟ با تشکر

به دلیل اینکه هر یک از واحدها به صورت مستقل و دارای سند تفکیک شده است لذا ایشان میتوانند به صورت مستقل برای تغییر کاربری اقدام نمایند.

سوال: در جریان دریافت صدور پروانه ساختمان برای مستحدثاتی که قبل از سال ۱۳۵۵صورت گرفته است، شهرداری در محاسبات خود مبلغی معادل ۶p را با عنوان حق تفکیک عرصه آورده است. آیا با توجه به اینکه فروش، تفکیک و صدور سند مالکیت دفترچه ای در سال ۱۳۵۴ انجام شده و در آن زمان محل وقوع ملک خارج از محدوده قانونی شهری (خدماتی و تحت نظارت ) بوده، مطالبه ی چنین مبلغی از طرف شهرداری مبنای قانونی داشته و مجاز است؟

در صورتیکه مقدار تعیین شده مربوط به همان سال بوده باشد بله شما ملزم خواهید بود که آن را پرداخت نمائید ولی اگر در حال حاضر به شهرداری مراجعه کنید احتمالا این میزان برای شما کاهش خواهد یافت.

سوال: مالک یک مغازه و یک واحد آپارتمان در یک ساختمان دوازده واحدی هستم. که مغازه را به واحد مذکور در دست الحاق دارم. اگر سایر مالکین شکایت کنند می‌توانند مانع کار م شوند؟

در صورتیکه مغازه متعلق به شما باشد منعی برای بازسازی و تعمیرات و … وجود نخواهد داشت و همسایگان دیگر نمیتوانند مانع شما شوند.

سوال: در میدان ۵۵ نارمک ساکن هستیم و نزدیک به بزرگراه رسالت. متاسفانه دستفروشان زیادی در یزرگراه رسالت و در پیاده روها تجمع کرده اند و هم باعث سد معبر و هم زشت و بی کیفیت شدن این قسمت از محله شده اند. بالغ بر ۵ پیام در ۱۳۷ شهرداری گذاشته ام و خواهش کردم که به این موضوع رسیدگی شود و این بساط جمع شود ولی هیچ پاسخی نگرفته ام. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید ؟

این موضوع را فقط باید از طریق شهرداری پیگیری کنید و در صورتیکه هر یک از این دست فروشان برای شما مزاحمتی ایجاد کردند میتوانند با پلیس تماس بگیرید و علیه ایشان شکایت کنید.

سوال: ملک من به عرض ۲۰ متر و طول ۳۱ متر جنوبا به خیابان با عرض ۲۰ متر و شمالا به کوچه ۶ متری بن بست است .جهت ساخت ساز اقدام به کسب مجوز از شهرداری نمودم که کارشناس گفت میتوانید با ۲ متر عقب نشینی از طول زمین و از بن بست ۶ متری با تبدیل بن بست ۶ متری به ۸ متری دربی در بن بست باز کنید ولی همسایه کوچه بن بست معترض است که شما فقط ۲ متر از عرض کوچه را تامین کرده اید و من ۶ متر ان و باید مابه تفاوت آن را نقدا پرداخت کنید و یا حق درب به کوچه را ندارید. آیا حق با همسایه است ؟

خیر همسایه نمیتواند از شما ادعایی در خصوص گرفتن وجهی بابت عقب نشینی داشته باشند و شما برای ساخت فقط به اخذ مجوز از شهرداری هستید. سوال: آپارتمان من دارای یک انباری ۱۰ متری در پارکینگ است. آیا من می‌توانم با تخریب دیوار انباری خودم از آن به عنوان پارکینگ استفاده کنم. خیر در صورتیکه دیوار انباری را تخریب کنید و تبدیل به پارکینگ کنید تخلف محسوب خواهد شد و همسایگان نیز میتوانند علیه شما به جرم تخریب مشاعات شکایت کنند.

سوال: ساختمان ما ۴ طبقه است و به صورت طولی خلاف دارد. همسایه شکایت کرده و برای رضایت مبلغ غیر معقولی طلب کرده است. آیا میشود خسارت واقعی را تعیین کرد؟ طلب خسارت به چه دلیل است؟

لطفا کامل تر توضیح دهید. ولی به طور کل خدمات شما عرض کنم که اجازه بدهید که ایشان از طریق شورای حل اختلاف تقاضای تامین دلیل کنند تا کارشناس میزان خسارت را تعیین کند.

این مطلب را از دست ندهید: خرید و فروش وکالتی ملک

سوال: برای ساخت یک یا چند انباری بر روی پشت بام که قطعا از مشاعات است، موافقت تمام مالکین لازم است یا موافقت اکثریت مطلق آنها که مالک بیشتر از نصف فضای اختصاصی هستند (اکثریت مالکین)؟

بله اگر مالکین قصد ساخت انباری در قسمت مشاعی را داشته باشند علاوه بر اینکه باید از شهرداری مجوز ساخت بگیرند باید تمامی مالکین رضایت بدهند.

سوال: منزل ما در فرعی در یک بن بست قرار دارد.یک طبقه اضافه ساختیم و با پرداخت جریمه به ماده صد مشکل حل شد.الان هم یک متر تراس اضافه کردیم به هر دو طبقه ساخت.البته ازدو همسایه کنار و روبرو رضایت محضری داریم.ایا حکم ما تخریب یا جریمه میشود؟اگر جریمه چه میزان؟ممنون

اضافه ساخت شما اگر جریمه ای داشته باشد توسط شهرداری تعیین خواهد شد و بستگی به قوانین شهرداری منطقه و سازمان نوسازی خواهد داشت.

سوال: با سلام بنده یک واحد اپارتمان خریدم بعد از دو ماه متوجه شدم بنا عقب نشینی داره همچنین سال ساخت در مبایعه نامه۸۷ اعلام شده ولی ۸۵ است چیکار میتونم بکنم .من تمام پول را دادم .متراژ عقب نشینی هم حدود ۶ متر مربع شما میتوانید یا برای فسخ معامله به دلیل غبن اقدام نمائید و یا مابه التفاوت قیمت را به دلیل عقب نشینی و بعد از حکم قطعی دادگاه و کارشناسی مطالبه کنید.

سوال: پدرم دو دانگ از یک زمین را به صورت قولنامه ای خریده که شهرداری سه هزار متر عقب نشینی داده و سوله ای که در ان بوده را تخریب کرده ان موقع به پدر گفته شد که هیچی به شما تعلق نمی‌گیرد و شهرداری بابت تخریب و تصرف هیچ گونه مساعدتی یا پولی پرداخت نکرده حال پس از گذشت بیست سال فهمیدیم که شخصی که ملک را از پدرم گرفته برای زمین های جلو سند گرفته حال باید چه شکایتی باید انجام دهم چگونه باید زمین را پس گرفت؟

با توجه به این که سند را ماده ۴۷ گرفته اند بعد از گذشت بیست سال و به تنهایی قادر به شکایت و استرداد زمین و یا قیمت آن نمیباشید و پیشنهاد میشود که حتما به صورت حضوری و یا تلفنی با وکیل متخصص مشورت کنید.

سوال: بنده صاحب تالاری هستم که ۴ سال پیش بنا به دلایلی تعطیل شده در طبقه همکف پاساژی هست که زمان ساخت فروخته شد درب تالار از در پاساژ جدا هستش و هیچ ربطی بهم نداره بنده خواستم که ملکم رو به مسکونی تبدیل کنم و چون استحکام بنا داشت درخواست ۱ طبقه رو دادم که روی ملک بسازم و شهرداری میگه پشت بام مشاع هست باید رضایت مالکین پاساژ هم باشه در صورتی که ملک رو پدر بنده ساختن و طوری ساخته شده که مالکین پاساژ به پشت بام دسترسی نداشته باشن انگار دوتا ملک جدا از هم هستن حتی کولر هم ندارن روی پشت بام ومیخواستم بدونم آیا مالکین پاساژ هم در پشت بام سهم دارن ؟ممنون

بله در صورتیکه ملک مشاع باشد در تمامی قسمتهای ملک سهم خواهند داشت و باید رضایت تمامی مالکین را بگیرید و ارتباطی با نداشتن کولر و … نخواهد داشت.

سوال: من در یک آپاتمان زندگی میکنم که دارای پارکینگ نیستم.این آپارتمان ما در یک بن بست قرار دارد که به تعداد ۳ عدد جای پارک وجود دارد.متاسفانه افراد مختلف بعضا از ابتدای کوچه یا کوچه های دیگر خودروهای خود را در کنار آپارتمان من که در بن بست قرار دارد پارک می‌کنند.من برای این امر حتی مانع هم ایجاد کردم که شهرداری این موانع را از بین برد. من تحقیقی که انجام دادم کوچه بن بست ،قوانین خاص خودش را دارد و از قوانین کوچه و خیابان ،معابر عمومی و ….. متفاوت است و حق مالکیت های آن به نسبت میزان عرض دیوار و داشتن درب ورودی در گوچه بن بست است.لذا از شما سوال دارم با توجه به اینکه من مالک ساختمان هستم و سایر مالکین ساختمان هم از پارک خودروهای متفرقه و پارک خودروهای ساکنین محله در مجاور دیوار آپارتمان ناراضی هستند امکان مسدود کردن حاشیه دیوار مربوط به آپارتمان برای ما وجود دارد یا خیر و یا اینکه از پارک کردن خودرو توسط سایرین هم جلوگیری کنیم؟

خیر شما نمیتوانید از پارک کردن خودرو در کوچه بن بست امتناع کنید به دلیل اینکه کوچه تا زمانیکه اختصاصی نشده باشد مشاع و عمومی است. لذا برای اختصاصی کردن کوچه و اطلاع از شرایط آن باید به شهرداری مراجعه کنید.

سوال: با سلام خدمت شما دوست خیر اندیش بنده مالک زمینی هستم با سند ۶دانگ که در طرح پارک وفضای سبز قرار گرفته است وشهرداری میخواهد با قیمت بسیار بسیار ناچیزی زمین را خریداری وتصرف کند.زمین مجاور همین ملک را تفکیک وبا قیمت بسیار گزاف خرید وفروش میشود .لطفا بفرمایید که ۱_ما با تنظیم شکایت میتوانیم به حق واقعی خود برسیم؟۲_در صورتی که حکم قطعی به نفع شهرداری صادر شود ایا دوباره میتوان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟با سپاس فراوان.

بله در صورتیکه حکم قطعی نیز به نفع شهرداری صادر شود میتوانید اعتراض نمائید ولی حتما نیاز به وکیل متخصص دارید در غیر این صورت شکایت و اعتراض شما نیز نتیجه ای نخواهد داشت.

گالری تصاویر محصول
 معماری
 معماری
 معماری
تصاویر
بیشتر
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

7 نظر