menusearch
hogoogi.ir

راههای مطالبه مهریه

header
۱۳۹۹/۲/۱۹ جمعه
(0)
(0)

راههای مطالبه مهریه

راههای مطالبه مهریه

 

 

مطالبه مهریه بر اساس ماده 1082 قانون مدنی ، به محض وقوع عقد ازدواج ، زن مالک مهریه می شود و از همان لحظه مستحق دریافت مهریه خواهد بود . قاعدتا زن از همان لحظه وقوع عقد می تواند مهریه خود را مطالبه کند ؛ با این حال مطالبه مهریه عمدتا در فرضی به وقوع می پیوندد که زن و مرد با یکدیگر اختلاف داشته باشند . با این حال ، بر اساس قانون ، گرفتن مهریه بدون طلاق نیز امکانپذیر است . نکته مهمی که در خصوص مطالبه مهریه وجود دارد آن است که مطالبه مهریه در خصوص مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه متفاوت است . به دلیل اینکه در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد ، زن باید اموالی از شوهرش به دادگاه معرفی کند تا بتواند مهریه را از محل آن وصول نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص به مقاله مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه مراجعه کنید .

 

مطالبه مهریه از دیه شوهر اگر شوهر فوت کند و دیهای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر میتواند قبل از تقسیم دیه مهریه خود را از دیه مطالبه کند .