menusearch
hogoogi.ir

وکالت در دعاوی

header
 وکالت دعاوی ملکی وکالت دعاوی ملکی وکالت دعاوی ملکی
وکالت دعاوی ملکی در موسسه حقوقی وداوری سیف الدین بازوند
یکشنبه دوازدهم آبان ۹۸
 وکالت دعاوی حقوقی وکالت دعاوی حقوقی وکالت دعاوی حقوقی
دادخواست هاي مربوط به عقود و قراردادها دادخواست هاي مربوط به اسناد سجلي دادخواست هاي مربوط به دعاوي تجاري درخواستهای مربوط به امور حسبی
یکشنبه دوازدهم آبان ۹۸
 وکالت دعاوی کیفری وکالت دعاوی کیفری وکالت دعاوی کیفری
شکایت کیفری چیست؟ شکایت کیفری مربوط به جرایم کیفری است یعنی عملی که دادگاه برای مرتکب آن مجازات تعیین می‌کند. برای رسیدگی، شکایت کیفری را باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا, جهت رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود. شکایت کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد و برای مطرح کردن آن (ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر ۲۰۰۰ تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود. برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه ورقه‌ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود و اگر متهم (مشتکی عنه) به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند.
یکشنبه دوازدهم آبان ۹۸
 وکالت دعاوی  وکالت دعاوی وکالت دعاوی
وکالت دعاوی حقوقی در موسسه حقوقی و داوری سیف الدین بازوند
یکشنبه دوازدهم آبان ۹۸
 وکالت دعاوی اسناد تجاری وکالت دعاوی اسناد تجاری وکالت دعاوی اسناد تجاری
داوری در اختلافات چک و اسناد تجاری
یکشنبه دوازدهم آبان ۹۸