menusearch
hogoogi.ir

ما چه می‌کنیم؟

header
(0)
(0)
ما چه می‌کنیم؟

موسسه حقوقی وداوری بین المللی سیف الدین بازوند، شبکه­‌‌‌‌های گسترده از متخصصان رشته­ ی حقوق در زمینه ­‌‌‌‌های مرتبط تخصصی شامل:حقوق جزایی وحقوق خانواده و حقوق تجارت بین الملل، حقوق بانکی، تحلیل ریسک حقوقی، حقوق انرژی (قرارداد‌‌‌‌های نفت، گاز و پتروشیمی)، حقوق بیمه (بیمه­‌‌‌‌های بازرگانی) و انواع قرارداد‌‌‌‌های سرمایه ­گذاری و قرارداد‌‌‌‌های پیمانکاری است و نیز درزمینه داوری ومیانجیگری فعالیت داردو با وجود جوان بودن در عرصه­ ی ارایه­­ ی خدمات حقوقی- قراردادی، در مدت فعالیت خود در چندین

پروژه­ ی مهم و ملی مشارکت نمود ه­ است./